Pogadanka z seniorami dotycząca bezpieczeństwa

613
Podczas pogadanki ostrzegano starsze osoby przed fałszywymi wnuczkami oraz licznymi ofertami dotyczącymi zawierania niekorzystnych umów itp.

W związku z oszustwami dokonywanymi na osobach w podeszłym wieku, tomaszowscy policjanci przy współpracy z powiatowym rzecznikiem konsumenta podjęli szereg inicjatyw mających na celu dotarcie do jak największej liczby osób i ostrzeganie ich przed takim procederem. Są to między innymi cykliczne spotkania z seniorami w ich środowisku. Spotkanie w Domu Dziennego Pobytu, miało wyjątkowy charakter, gdyż odbyło się 22 stycznia 2016r, w Dzień Dziadka.

 
 

 
Na początku prelegenci przekazali zgromadzonym seniorom okolicznościowe ulotki z życzeniami z okazji ich święta. Na ulotkach są porady, jak uniknąć zagrożenia i gdzie szukać pomocy. Następnie omówione zostały główne schematy działania sprawców. Podczas dyskusji seniorzy opowiadali o własnych doświadczeniach z oszustami i pytali o sposoby skutecznej ochrony przed tym zagrożeniem. Prowadzący spotkanie szczegółowo odpowiadali na wszystkie pytania i analizowali hipotetyczne przypadki oszustw, instruując seniorów, jak zachować się w poszczególnych sytuacjach. Spotkanie odbyło się w kameralnym wnętrzu i miłej, rodzinnej atmosferze. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że takie spotkania zapadają starszym osobom w pamięć i odnoszą zamierzony skutek. Wciąż rośnie liczba osób, które zachowały czujność i nie pozwoliły się oszukać.