Mieszkańcy zadłużeni w TTBS mogą odpracować swoje długi

725
– Zaległości z tytułu najmu opłat związanych z użytkowaniem lokalu posiada znaczna liczba najemców lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego miasta. W głównej mierze są one spowodowane trudnościami finansowymi. Celem tego projektu jest przede wszystkim ograniczenie najbardziej drastycznych form egzekwowania należności, tj. eksmisja – mówi wiceprezydent Tomasz Jurek.

Wniosek dotyczący odpracowania długu może złożyć dłużnik, który ukończył 18 lat i jest stroną umowy najmu lub korzysta z zadłużonego mieszkania bez tytułu prawnego. Z tej możliwości można skorzystać wówczas, gdy zadłużenie w należnościach przekracza 3 miesiące. – Kluczem przy wpisywaniu osób na listę jest okres zadłużenia. Jeśli ktoś przez dwanaście miesięcy nie płacił czynszu, będzie na liście wyżej, niż w przypadku braku płatności przez cztery miesiące – mówi Kamila Kondejewska, prezes Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. – Myślę, że nawet dla dwóch rodzin warto wprowadzić ten program – dodaje.

Za 1 pełną godzinę pracy będzie naliczana kwota 12 zł. Usługi będą wykonywane na rzez komórek organizacyjnych wskazanych przez miasto, a ich charakter i zakres zależy od danej jednostki. – Będą to prace porządkowe, niewymagające specjalnych kwalifikacji – zaznacza Szymon Michalak, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. I dodaje: – Mieszkańcy będą mogli wykonywać pracę w godzinach 7.30 – 15.30, ale w uzasadnionych przypadkach będzie możliwość pracy w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.