Zapraszamy na wystawę I wojny światowej.

604
„Szły na wschód bataliony, szwadrony i pułki” to cytat zaczerpnięty z wiersza „Młodość” Władysława Broniewskiego, to również tytuł wystawy autorstwa dr Piotra Wypycha, która dotyczy pozostałości jakie I wojna światowa „odcisnęła” w sposób trwały na terenie dzisiejszego województwa łódzkiego.

Autor od wielu lat poprzez pracę w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz własne badania terenowe zwiedził, zinwentaryzował i odkrył na nowo wiele cmentarzy, mogił, umocnień i innych artefaktów historycznych związanych z frontem łódzkim z czasów  „Wielkiej wojny”. Metodą montażu fotograficznego – nakładania na siebie niezależnych kadrów – Piotr Wypych w sposób liryczny opowiada i ukazuje historie wojenne znad Pilicy, Warty i Rawki. Uzupełnieniem i wskazówką dla artysty była poezja tego okresu pisana przez: W. Broniewskiego, J. Tuwima, E. Słońskiegoczy G. Apollinaire’a.

Większość prac z wystawy zawiera motywy jakie twórca odnalazł na cmentarzach wojennych, bądź pojedynczych mogiłach żołnierzy wszystkich narodów, które brały udział w tym konflikcie na naszym terenie, inne ważne elementy w postaci zdjęć czy listów frontowych autor odnalazł w zbiorach rodzinnych bądź otrzymał od przyjaciół. Motywem wielokrotnie powtarzanym na prezentowanych fotogramach jest postać Ukrzyżowanego Chrystusa, często okaleczona i zdeformowana przez czas. Każdy odlew Ukrzyżowanego pochodzi z jakiejśnekropolii z I wojny z omawianego terenu, dla autora ta Figura Ukrzyżowanego jest uosobieniem cierpień, ran i śmierci jakie poniosły wszystkie walczące strony