Konkursy upamiętniające Żołnierzy Wyklętych

398
 W powiecie tomaszowskim już od siedmiu lat Młodzieżowy Dom Kultury im. rtm Witolda Pileckiego organizuje konkurs tematyczny „Żołnierze Wyklęci”. W tym roku konkurs został skierowany do uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjlanych z powiatu tomaszowskiego. Uczniowie ze szkół podstawowych mają za zadanie napisać pracę: Czy rotmistrz Witold Pilecki może być podawany jako autorytet dla młodych Polaków? Uzasadnij swoje stanowisko, odnosząc się do biografii Witolda Pileckiego. Z kolei w kategorii szkół gimnazjalnych temat pracy jest następujący: Przedstaw wybraną przez Ciebie postać Żołnierza Wyklętego i uzasadnij dlaczego pamięć o nim powinna być zachowana i przekazywana kolejnym pokoleniom.
Ponadto w tym roku „emdek” po raz pierwszy organizuje I Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Panny Wyklęte”. Zgłoszenia zarówno prac historycznych jak i na konkurs wokalny przyjmowane są w sekretariacie MDK do 15 lutego. Uroczyste podsumowanie konkursów planowane jest na 03 marca. Patronat nad inicjatywami objęli: Biuro Edukacji Publicznej IPN, Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
– Nasza placówka ma niezwykłego patrona, jakim jest niewątpliwie rotmistrz Witold Pilecki. Corocznie podejmowane przez inicjatywy, jak konkurs historyczny, wokalny, rajd rowerowy, spotkania z córką rotmistrza panią Zofią Pilecką- Optułowicz, z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej, którzy upowszechniają wiedzę o etosie Żołnierzy Niezłomnych, mają na celu rzetelne przekazywanie wiedzy na temat najnowszej historii Polski i przede wszystkim kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodego pokolenia. Dlatego serdecznie zapraszam i zachęcam do udział w tegorocznym konkursie historycznym i wokalnym, bo w ten sposób również można oddać hołd prawdziwym bohaterom- mówi dyrektor MDK Tomasz Zdonek.