WSPÓLNE TWORZENIE MAPY ZAGROŻEŃ

430
Spotkanie poświęcone było tworzeniu Map Zagrożeń – projektu MSWiA. Mapy te będą obrazowały zagrożenia w sposób graficzny i opisowy. Kolejne konsultacje w Czerniewicach i w Tomaszowie Maz. odbędą się w najbliższych dniach. To pierwszy etap obejmujący konsultacje międzyinstytucjonalne. Kolejny będzie dotyczył spotkań z samorządami i już w poszczególnych powiatach z lokalna społecznością. Zależy nam na ustaleniu i pozyskaniu także innych źródeł niż statystyki policyjne, które mogą w sposób niekompletny odzwierciedlać to zjawisko. Na pewno wykorzystane zostaną już stosowane kanały komunikacji jak strony internetowe, telefony zaufania czy debaty społeczne. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Maz. m. insp insp. Wojciech Tatar w swoim wystąpieniu omówił już stworzone mapy zagrożeń wskazujące określone kategorie przestępstw w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, stosowane sposoby dyslokacji służb, dotychczasowe kanały komunikacji oraz ogólne założenia dotyczące budowania map zagrożeń. Głównym celem tworzenia takich map jest efektywniejsza dyslokacja poszczególnych służb dla szybkiego niwelowania zagrożeń na danym terenie.