Podsumowanie projektu „Senior w świecie wirtualnym”

715
Program merytoryczny projektu opracował pan Donat Winogrodzki – nauczyciel informatyki w naszej szkole. Projekt organizacyjnie przygotowała dyrektor szkoły- pani Ewa Męcina. Zajęła się również ustaleniem jego ram czasowych, zainteresowaniem nauczycieli i uczniów uczestniczeniem w projekcie.

Zajęcia odbywały się od października 2015 roku, raz w tygodniu do końca stycznia 2016 roku. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, seniorzy i trenerzy, nauczyciele przygotowujący uroczystość, a także uczniowie klas, biorących udział w przedsięwzięciu, czyli II A i II D.

Spośród zaproszonych gości na uroczystości byli obecni: pani Zofia Szymańska- zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz., pani Beata Stańczyk- naczelniczka Wydziału Oświaty i Sportu w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz., pani Grazyna Haraśna – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi, pan Krzysztof Pierściński- wiceprzewodniczący Rady Miasta, pani Wanda Rybak- dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tomaszowa Maz., pani Jolanta Szustorowska- dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Dorota Iwanicka- przedstawicielka firmy Geneo Call Center- partnera projektu i pani Izabela Jasińska z Centrum Nauki i Biznesu „Żak”.

Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor- Ewa Męcina, która wyraziła radość z możliwości realizacji projektu łączącego pokolenia, stwarzającego szansę wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy. Podkreśliła olbrzymią rolę tego projektu w rozwoju: postaw obywatelskich wśród uczniów, wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka, poznania swoich mocnych i słabych stron, cierpliwości, a także pogłębienia swojej wiedzy z zakresu informatyki i umiejętności dzielenia się nią. Pani prezydent wyraziła zadowolenie i uznanie dla seniorów za udział w tak interesujących zajęciach oraz podziękowała naszym uczniom za realizację projektu, głos zabrała również pani naczelnik, która podobnie zwróciła uwagę na wyjątkowość tego przedsięwzięcia. Swoje uznanie wyraziły również panie: Jolanta Szustorowska i Wanda Rybak.

Szczególne podziękowania od pana Wojciech Kuca otrzymała pani dyrektor- Ewa Męcina, uznana nie tylko za przyjaciółkę młodzieży, ale także całej, lokalnej społeczności. Słowa wdzięczności zostały także skierowane do pana Donata Winogrodzkiego , który koordynował przebieg warsztatów.

Ponadto podziękowano wychowawczyni klasy 2A- pani Barbarze Żemigale i nauczycielce języka polskiego 2D- pani Alicji Gielec oraz pani Jolancie Kielskiej – bibliotekarce szkolnej.

Ważną rolę w trakcie środowego spotkania odegrał program artystyczny, prowadzony przez Ismenę Piasecką i Angelikę Sikorę z klasy II D.

Wśród wykonawców zaprezentowali się: Jagoda Jasnowska z III C, Katarzyna Szuba z II B, Robert Sęk z I B, Klaudia Koścista z III B, Jakub Miszczyk z III B, Kornel Celoch z II C, Noemi Pańczak z I B. Uczniowie wystąpili w zróżnicowanym repertuarze, zostały wykonane m.in.: utwory Grażyny Łobaszewskiej, Agnieszki Osieckiej, Fryderyka Szopena. Szczególne wrażenie wywarł na zebranych aktorsko- wokalny występ Klaudii Kościstej.

Uczniowi zaprezentowali także film, na którym została utrwalona współpraca młodzieży i seniorów. Podobną rolę odegrała prezentacja, ukazująca oprócz zdjęć, e-maile uczestników projektu.

Ostatnią a zarazem wzruszającą chwilą był moment wręczania dyplomów, upominków dla uczniów i seniorów. Zostały także nagrodzone najlepsze- na podstawie wyników końcowego egzaminu, seniorka i trenerka. W tej części uroczystości wiele osób nie kryło łez wzruszenia. Goście zostali zaproszeni na poczęstunek, mogli także podzielić się swoimi wrażeniami na kartach szkolnej kroniki. Wszyscy uczestnicy projektu żegnali się z nadzieją, że nie jest to ich ostatnie spotkanie…