BEZPIECZNE FERIE-KONTROLA AUTOBUSÓW

648
Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania.

Wzorem lat ubiegłych tomaszowscy policjanci przeprowadzą szereg działań profilaktycznych, których celem będzie zapewnienie bezpiecznych ferii dzieciom i młodzieży.

Funkcjonariusze będą także brać czynny udział w tematycznych spotkaniach z zakresu prewencji kryminalnej oraz bezpieczeństwa na drodze i w czasie zimowych zabaw.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci wyjeżdżających na zimowiska policjanci tomaszowskiej drogówki prowadzić będą wzmożone kontrole. Szczególną uwagę zwrócą na stan trzeźwości kierowców oraz stan techniczny autokarów.

Potrzebę kontroli na terenie Tomaszowa, należy zgłaszać do naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego numer telefonu 0 44 726 10 42,  w godzinach 7:30-15:00 tak jak w latach ubiegłych, będą one dokonywane na parkingu przy PCK.

Funkcjonariusze będą sprawdzali autokary przewożące dzieci nie tylko przed ich wyruszeniem w podróż, ale też na drogach naszego powiatu .
Pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach: jeśli autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, dzieci powinny mieć je zapięte. Bagaże powinny być umieszczone na półkach lub w bagażniku tak, by przejścia były wolne i umożliwiały szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji. Miejsca przy drzwiach powinny zajmować osoby dorosłe, a nie dzieci.

O zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach powinni też pamiętać opiekunowie  dzieci, które spędzą ferie w miejscu zamieszkania.
Przypominamy, że dzieci przy przechodzeniu przez jezdnię, nawet w miejscu oznakowanym, powinny zachować ostrożność, szczególnie po zmroku, gdy są słabiej widoczne dla kierowców, i przy złych warunkach atmosferycznych, gdy droga hamowania się wydłuża. – Dla lepszej widoczności dziecko powinno mieć przy sobie element odblaskowy. Nauczyciele i rodzice powinni też przypomnieć dzieciom o tym, że nie wolno zjeżdżać z górek i pagórków położonych w pobliżu dróg ze względu na duże ryzyko wpadnięcia pod pojazd.