Ruszył przetarg na pierwszą inwestycję w ramach TBO!

763
Zakres prac obejmuje m.in. roboty drogowe w zakresie podbudowy z piasku i nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu YOMB czy też plantowania i zagęszczenia poboczy.

Przypomnijmy, że modernizacja ulicy Torowej została zgłoszony jako projekt lokalny w II rejonie zamieszkania. Projekt ma służyć nie tylko mieszkańcom dzielnicy, ale również osobom z poza miasta. Jak podkreślali autorzy projektu, okolica jest atrakcyjnie położona i mieszkańcy Tomaszowa coraz częściej korzystają z niej by dojechać do niedaleko położonej Spały oraz okolic. Na malowniczy krajobraz tego odcinka drogi składa się przede wszystkim starorzecze Pilicy, piękne rozlewiska oraz bliskie sąsiedztwo Spalskiego Parku Krajobrazowego. Głównym założeniem projektu jest kontynuacja utwardzenia drogi miejskiej płytami betonowymi mając na celu polepszenie bezpieczeństwa i warunków bytowych osób mieszkających przy ul. Torowej.