„Maluch” i „Integracja” – otrzymaliśmy kolejne dofinansowania

594
W celu zapewnienia funkcjonowania 12 miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1 w Tomaszowie, miasto otrzyma dotację w wysokości 28.836 zł w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch”.

Natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej złożył projekt „Integracja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem zadania jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na ten cel MOPS otrzyma 441.521 zł.