Prezydent powołał Radę Sportu

642
Przewodniczącym Rady Sportu został wybrany Stanisław Fila (KS Lechia), a zastępcą  Arkadiusz Lechowicz (MKS Tomaszów). Do Rady zostali powołani również: Michał Goździk (RKS Lechia1923), Jaromir Radke (KS Pilica), Adam Walczak (TKKF) oraz Andrzej Kowalik (Urząd Miasta).

W trakcie pierwszego posiedzenia, prezydent przedstawił informacje  o planowanych inwestycjach dotyczących obiektów sportowych. Mowa o budowie stadionu miejskiego i zadaszenia toru łyżwiarskiego. Zaprezentowane zostały też podstawowe założenia nowatorskiego „Programu Olimpijskiego”, którego celem będzie wspomaganie utalentowanych sportowców.

Kolejne posiedzenie Rady Sportu zostało zaplanowane na 29 marca.