Etap miejski Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – OSP Ludwików 2016 r.

1111
 Po części pisemnej do finału awansował z trzecim wynikiem Jakub Jakóbczyk uczeń klasy 1Tia ex aequo z Jakubem Rudzkim uczniem klasy 2Tiw reprezentującym OSP Białobrzegi. Poza finałem znaleźli się Damian Mierzejewski uczeń klasy 3Met zajmując piąte miejsce i Mateusz Badura uczeń klasy 1Mtw plasując się na szóstym miejscu. Po części ustnej Jakub Rudzki awansował na drugie miejsce, a Jakub Jakóbczyk zajął czwarte.

Dziękujemy wszystkim panom za zaangażowanie i udział w OTWP 2016.

Gratulacje !!!

Opiekun Beata Goździk

Zachęcając niezdecydowanych do udział w etapie szkolnym w przyszłym roku przypominam: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom ” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych.