Sukces Liceum Plastycznego

686
Liceum Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Maz. brało udział w konkursie po raz czwarty. Nasz makroregion obejmuje Licea Plastyczne z województw: łódzkiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego. Przeglądy mają na celu dokonanie oceny poziomu kształcenia przedmiotów artystycznych w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby wśród uczniów klas III-cich Liceum Plastycznego, jak również umożliwienie promocję utalentowanej młodzieży oraz wymianę doświadczeń pedagogicznych. W Jury Przeglądu zasiadają profesorowie Akademii Sztuk Pięknych z całej Polski, wybitne osobowości artystyczne.
 
Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice, wyłonione w I etapie szkolnym.K ażda z nich miała obowiązek zaprezentować dwie dziedziny wybrane  spośród rysunku, malarstwa i rzeźby. Na przeglądzie uczeń prezentuje prace przywiezione z I etapu szkolnego oraz wykonuje jedną z wybranej przez siebie dziedziny. Na ocenę składają się średnie 3 ocen: prac przywiezionych ze szkoły i pracy wykonanej podczas przeglądu. Liceum Plastyczne w Tomaszowie  reprezentowały: Natalia Dzwonkowska, pokazująca rysunek i malarstwo, wykonująca na przeglądzie studium rysunkowe postaci, Karina Promny,  prezentująca malarstwo i rzeźbę, tworząca na miejscu obraz martwej natury oraz Agnieszka Lechowska, która pokazała rzeźby i obrazy malarskie, a na miejscu rzeźbiła studium głowy. Uczennice zostały przygotowane do Makroregionalnego Przeglądu przez nauczycieli Rysunku i Malarstwa oraz rzeźby: mgr Annę Kunka – Kawełczyk i dr Marcina Mielczarka. Szkoła zajęła I miejsce uzyskując zaskakująco wysokie wyniki, wśród 14 szkół makroregionu południowo-zachodniego. Wszystkie trzy uczennice zostały laureatkami II etapu i zakwalifikowały się do centralnego III etapu, który odbędzie się w czerwcu i znajdują się wśród pięciu osób z całego makroregionu. Natalia, Karina i Agnieszka będą walczyły o indeksy, umożliwiające im studia na dowolnie wybranych uczelniach artystycznych w Polsce. Tego typu osiągnięcie ma wielkie znaczenie dla uczniów i nauczycieli młodego Liceum Plastycznego w Tomaszowie Mazowieckim, które dopiero tworzy swoją historię. Stało się to w wyniku codziennej, systematycznej pracy uzdolnionych uczniów i wyjątkowych nauczycieli w tym akademickich. Wszystkie prace naszych uczniów zaprezentowane w ramach przeglądu wzbudziły duże zainteresowanie wśród członków Jury  za indywidualność i oryginalność. Powyższy sukces jest dowodem na zasadność prowadzenia tego typu kształcenia artystycznego na naszym terenie, dawania szansy uzdolnionej młodzieży i rozwijania talentów oraz zainteresowań.Wrażenia uczennic – uczestników:
 
Przegląd wydawał się ciekawym wyzwaniem. Cieszyłyśmy się z możliwości udziału w nim, dawało nam to dodatkowe szanse. Stres towarzyszył nam od samego początku. Nowe otoczenie, nowi ludzie i nowa sytuacja sprawiały, że zadanie było bardzo trudne (czas na wykonanie był bardzo ograniczony – 8 godzin), dodatkowo czekały na nas niespodzianki np. model rzeźbiarski miał okulary, martwa natura była bardzo rozległa i słabo oświetlona.
 
Gdy wystawa prac przeglądowych została otwarta wspólnie zauważyłyśmy, że poziom wykonania prac był bardzo wysoki. Wielkim zaskoczeniem była dla nas informacja o zakwalifikowaniu się do następnego etapu.