Warsztaty Wielkanocne w Muzeum

661
Tematem zajęć są zwyczaje i obrzędy wielkanocne, które kultywowane były jeszcze w XX w. w pod tomaszowskich wsiach. Zajęcia cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród dzieci w wieku przedszkolnym, szkół podstawowych a także gimnazjów. Spotkania rozpoczynają się od prelekcji etnologa z zakresu wiedzy dotyczącej obrzędowości wielkanocnej a także zwyczajów, które towarzyszyły temu okresowi. Dzieci i młodzież, mogą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu symboliki atrybutów związanych z Wielkanocą oraz zobaczyć w jaki sposób wykonuje się tradycyjne palmy i pisanki wielkanocne. Dlatego też, druga część zajęć poświęcona jest pracą manualnym tzn. wykonaniem własnoręcznym przez dzieci, palmy bądź pisanki, w zależności od zapotrzebowania odbiorców. Większość zajęć odbywa się z etnologiem, który pokazuje w jaki sposób wykonywać tradycyjne dla naszego regionu palmy wielkanocne. Dzieci
z przygotowanych surowców między innymi wierzbowych gałązek, bukszpanu, borówek, trawy i bibuły, własnoręcznie konstruują palmy, które będą poświęcone w Niedziele Palmową. Obrzędowość wielkanocna jest bogata więc od 1 marca zaczęliśmy cykl zajęć z twórczynią ludową panią Zofią Pacan – Prezesem Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddziału Piotrkowskiego. Pani Zofia instruuje uczestników warsztatów jak wykonywać pisanki metodą batikową. Każdy uczestnik ma przygotowany kolczyk, którym zdobi jajko. Następnie twórczyni farbuje pisankę na wybrany przez dziecko kolor i zmywa pozostały wosk tworząc końcowy wygląd pisanki. Wszystkie zajęcia wywołują wśród młodych odbiorców wiele pozytywnych emocji, choć należy stwierdzić, iż zauważalna jest potrzeba organizowania zajęć techniczno – plastycznych, które mogłyby rozwijać artystyczne zdolności dzieci i młodzieży.

 
mgr Michał Pająk – Etnolog
Opiekun działu etnograficznego