Zajęcia z klasą o profilu wojskowym z LXXVI Liceum Ogólnokształcącego z Warszawy

931

W dniu 31 marca 2017 roku w 7 batalionie kawalerii powietrznej odbyły się zajęcia programowe ze szkolenia strzeleckiego z młodzieżą klasy o profilu wojskowym z LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Warszawy. Zajęcia zorganizowano na podstawie Planu współpracy 7 batalionu kawalerii powietrznej z organizacjami pozarządowymi i innym partnerami społecznymi.

Młodzież szkoliła się, na podpunktach prowadzonych przez instruktorów z 7 batalionu kawalerii powietrznej, z budowy broni strzeleckiej, zakładania masek MP-5 oraz praktycznie ze strzelania na urządzeniu treningowym do nauki i kontroli celowania TCW-97 „Cyklop” oraz zestaw „CZANTORIA”.

W czasie realizacji zajęć uczestnicy zapoznali się również ze sprzętem i wyposażeniem indywidualnym żołnierzy. Jednym z elementów był trenażer Śnieżnik na którym, zademonstrowano możliwości doskonalenia umiejętności strzeleckich i sposoby prowadzenia szkolenia na symulatorze.

Takie spotkania i zajęcia  pozwalają przybliżyć młodzieży charakter służby oraz możliwości rozwoju w służbach mundurowych. Pozwalają również przygotować przyszłych kandydatów do służby wojskowej.

Zdjęcia: st. szer. Marcin Komenda.

mł. chor. Marcin Reczycki

Autor 25. Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim