Zasiłek chorobowy to rekompensata a nie dochód

902

Tylko w ostatnim kwartale 2016 r. oddziały ZUS w województwie łódzkim zapobiegły uszczupleniu Funduszu Chorobowego na kwotę 1 mln 267 tys. zł.

Środki z których finansowane są świadczenia z ubezpieczenia chorobowego pochodzą z Funduszu Chorobowego. Regularnie co miesiąc wpływają do niego składki od ubezpieczonych. Wpłacający powinni mieć pewność, że świadczenia z Funduszu na które wszyscy się składają, wypłacane są tym osobom, które mają do nich prawo. Nie brakuje bowiem osób, które z Funduszu Chorobowego próbują sobie zrobić źródło łatwego zarobku. Warto zatem przypomnieć, że zasiłek chorobowy to rekompensata za utracone z powodu choroby dochody a nie sposób na ich osiąganie.

ZUS mocą ustawy systemowej z 1998 r. został zobowiązany do zarządzania Funduszem Ubezpieczeń Społecznych i odpowiada za dysponowanie środkami m.in z Funduszu Chorobowego. Odpowiada też za ustalanie prawa do wypłaty świadczeń, w tym zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Dlatego przed wypłatą zasiłku weryfikuje do niego prawo, nie brakuje bowiem osób, które z pobierania zasiłków chorobowych próbują zrobić sobie źródło utrzymania. Zadaniem Zakładu jest sprawdzenie czy zawarta umowa o pracę lub zgłoszona działalność gospodarcza jest zawarta zgodnie z rzeczywistą potrzebą, czy jedynie po to, by zainteresowani uzyskali świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i zdrowotnego.

Ustalając uprawnienia do świadczeń chorobowych, weryfikujemy prawidłowość ubezpieczenia
i wysokość podstawy wymiaru składki. Szczególnie zwracamy uwagę na sprawy, w których po okresie krótszym niż 3 miesiące podlegania ubezpieczeniu, pracownik lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, występuje o zasiłek chorobowy lub macierzyński. Kontroli podlegają też sprawy z wysoką podstawą wymiaru składki. Występują przypadki zakładania fikcyjnych firm, zawierania pozornych umów o pracę w celu uzyskania wysokich świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
– mówi Gabriela BiegałaNaczelnik Wydziału Zasiłków z Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim.

W ramach weryfikacji prawa do zasiłku chorobowego w ostatnim kwartale 2016 r. oddziały ZUS
w województwie łódzkim zatrzymały w Funduszu Chorobowym kwotę ponad 1 mln 267 tys. zł. Taką kwotę próbowały wypłacić w formie zasiłku osoby, które nie miały do niego prawa, bo nie miały tytułu do ubezpieczeń.

Zweryfikowanych zostało 231 spraw, 127 z nich było bezwynikowych, co oznacza, że po weryfikacji prawa do zasiłku świadczenia zostały wypłacone. Pozostałe 104 sprawy uznano za wynikowe. W tych przypadkach nie zostały wypłacone zasiłki. Z uwagi na zakwestionowane prawo do ubezpieczenia chorobowego i wyłączenie z ubezpieczeń, wydane zostały decyzje odmawiające prawa do zasiłku chorobowego. Od decyzji odwołała się tylko jedna trzecia ubezpieczonych.

W tym samym czasie, czyli w IV kwartale 2016 r., w sądzie zakończyły się sprawy sądowe dotyczące weryfikacji prawa do ubezpieczenia chorobowego, z których ponad połowa została wygrana przez ZUS.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego