Goście z Mołdawii z wizytą w Ceramice Paradyż

536

23 czerwca br. Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko wraz z zagranicznymi gośćmi – konsulem honorowym Mołdawii Pavłem Scurą oraz przedstawicielami władz miasta Hîncești odwiedzili Ceramikę Paradyż. Dzień wcześniej na nadzwyczajnej sesji rady miejskiej w Tomaszowie podpisana została umowa partnerska o współpracy pomiędzy miastami.

Pierwszym punktem wizyty był salon firmowy w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie goście mieli okazję poznać najważniejsze informacje o działalności Ceramiki Paradyż i jej historii oraz zobaczyć najnowsze kolekcje płytek ceramicznych. Na koniec zwiedzili zakład produkcyjny Tomaszów Mazowiecki 1, gdzie przyjrzeli się z bliska produkcji gresu, a także procesowi kontroli jakości w laboratorium zakładowym.

Mołdawscy goście w osobach: konsula honorowego Mołdawii Pavla Scury, a także przedstawicieli samorządu miasta Hîncesti: prezydenta miasta Alexandra Botnariego, zastępcy prezydenta miasta Dîru Valeriego, prawnika Pruteanu Daniela, specjalisty do spraw kultury i sportu Anjela Fulgi, ekonomisty Svetlany Grishca i inżyniera Evghenii Stasoc odwiedzili Tomaszów Mazowiecki w związku z zacieśnianiem współpracy między Tomaszowem Mazowieckim, a miastem Hîncești. 22 czerwca na nadzwyczajnym posiedzeniu rady miejskiej podpisali umowę partnerską o wzajemnej współpracy, która obejmie: wymianę informacji o obu regionach, wspólną promocję, współpracę między samorządami, rozwój kontaktów gospodarczych między przedstawicielami małych  średnich firm, współpracę pomiędzy ośrodkami oświaty, kultury, sportu i turystyki, oraz wymianę doświadczeń, szczególnie w zakresie rozwoju gospodarczego oraz samorządności terytorialnej.