Mamy dofinansowanie na dotacje do wymiany pieców

1246

7 lipca rada nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przychyliła się do wniosku zarządu WFOŚiGW o przyznanie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu ograniczania niskiej emisji. W związku z tym, otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 4,915 mln zł. Tomaszów wśród wszystkich starających się miast, uzyskał największą dotację. Dzięki temu mieszkańcy naszego miasta będą mogli otrzymać dofinansowanie wymiany pieców w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych.

 Pierwszeństwo będą miały osoby, które złożyły deklaracje w lutym tego roku i będą wykonywały przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

W najbliższych dniach zwołana zostanie sesja nadzwyczajna, na której zostaną wprowadzone pieniądze do budżetu.  Niebawem zostaną również określone terminy składania wniosków.  Przyznawanie dotacji będzie odbywać się na podstawie regulaminu, który został przyjęty przez Radę Miejską w kwietniu tego roku.

Pliki do pobrania

Autor Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego