Menadżer sportu i rekreacji w tomaszowskiej filii UŁ

960

Od roku akademickiego 2017/2018, filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim wprowadzi nową specjalność: menadżer sportu i rekreacji na kierunku turystyka i rekreacja. Doskonale wpisuje się ona w potrzeby Tomaszowa Mazowieckiego, związane z kształceniem studentów w zawodach związanych z organizacją imprez sportowych i zarządzaniem w sporcie.

Menadżer sportu i rekreacji jest specjalnością interdyscyplinarną z pogranicza zarządzania, marketingu, kultury fizycznej, psychologii i turystyki. Menadżer sportu i rekreacji to osoba, która planuje, zarządza, przygotowuje, realizuje i rozlicza funkcjonowanie klubów, ośrodków, stowarzyszeń i związków sportowych, a także imprez i zawodów sportowych.

– W odpowiedzi na dynamiczny rozwój Tomaszowa Mazowieckiego otwieramy nową specjalność na kierunku turystyka i rekreacja – mówi prof. Zbigniew Rau, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim. – Centrum sportowe, jakim staje się Tomaszów Mazowiecki, musi dysponować fachowym zapleczem edukacyjnym na poziomie szkoły wyższej. Uniwersytet Łódzki jest obecny w Tomaszowie Mazowieckim już dziewiętnaście lat. Pojawiliśmy się tutaj na prośbę ówczesnych władz miasta po to, by zwiększyć stopień scholaryzacji w tej części województwa łódzkiego. Teraz chcemy odpowiedzieć na społeczne zapotrzebowanie dotyczące oferty edukacyjnej – dodaje.

Tomaszów Mazowiecki wraz z otaczającym miasto powiatem tomaszowskim to obszar, w którym odbywa się wiele różnorodnych imprez sportowych i rekreacyjnych. W tym kontekście istotna jest lokalizacja w sąsiedztwie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale. Miasto staje się ważnym punktem na sportowej mapie Polski. Przy ul. Strzeleckiej powstaje pierwsza w Polsce Arena Lodowa. Obiekt stanie się miejscem licznych imprez sportowych o randze krajowej i międzynarodowej. Proponowana specjalność doskonale wpisuje się w potrzeby miasta związane z kształceniem studentów w zawodach związanych z organizacją imprez sportowych i zarządzaniem w sporcie oraz rekreacji.  Specjalność wpisuje się także w rozwijaną obecnie politykę współpracy uczelni wyższych z biznesem i samorządami w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb współczesnego rynku pracy.

– Dziękuję panu profesorowi Zbigniewowi Rau za tę inicjatywę. Jest ona wynikiem naszych rozmów, które prowadzimy od początku budowy Areny Lodowej – mówi Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego. – Jesteśmy dumni z tego, że pierwszy tego typu obiekt w Polsce powstanie właśnie w Tomaszowie Mazowieckim. To również pierwsza tak duża inwestycja sportowa w naszym mieście, ale nie ostatnia. W Polsce ponad tysiąc osób uprawia wyczynowo łyżwiarstwo szybkie, a na łyżwach jeżdżą tysiące tomaszowian. Duża część sportowców z pewnością będzie pojawiać się w Tomaszowie Mazowieckim ze względu na Arenę Lodową. Chcemy, by mieli więcej powodów do związania się z naszym miastem. Proponujemy im nie tylko treningi i udział w prestiżowych zawodach, ale także edukację na bardzo wysokim poziomie – dodaje.
– Specjalność menadżer sportu i rekreacji w filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim pozwoli sportowcom łączyć edukację i sport w jednym miejscu – mówi Paweł Abratkiewicz, trener kobiecej kadry narodowej Rosji w łyżwiarstwie szybkim.  – Cieszę się, że prezydent Marcin Witko podjął się trudu budowy pierwszej w Polsce Areny Lodowej. Inwestycja będzie wizytówką Tomaszowa Mazowieckiego, regionu i kraju. Dzięki nowej specjalności, sportowcy będą mogli trenować i kształcić się w naszym mieście. Ja musiałem dojeżdżać na uczelnię do Warszawy – dodaje.

Menadżer sportu i rekreacji to specjalność dla ludzi z pasją. Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim dedykuje ją tym, dla których ruch jest naturalnym sposobem bycia – pasjonatom koszykówki, siatkówki, piłki nożnej i ręcznej, fitnessu, biegania, pływania, jazdy konnej i wielu innych. Specjalność przeznaczona jest dla tych, którzy uprawiają sporty i chcieliby aby hobby stało się ich zawodem i źródłem utrzymania oraz  aby zapewniło ciekawą i perspektywiczną pracę.

Podstawą skutecznej realizacji projektów przez menadżera sportu i rekreacji są liczne umiejętności i wiedza teoretyczna, które studenci będą zgłębiali podczas trzyletnich studiów licencjackich. Kluczowe zagadnienia specjalnościowe poruszane w toku studiów dotyczą planowania i projektowania imprez masowych, finansowania sportu i pozyskiwania sponsorów, budżetowania i rozliczania projektów, logistyki, podstaw animacji w rekreacji ruchowej, marketingu sieciowego i mediów społecznościach.

Proponowane przedmioty specjalnościowe: zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, finansowanie i sponsoring sportu i rekreacji, logistyka imprez sportowo-rekreacyjnych, marketing i komunikacja społeczna w zarządzaniu sportem i rekreacją, podstawy animacji w rekreacji i sporcie, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

W piątek (8 września), w filii Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono szczegółowe informacje na temat nowej specjalności. Wzięli w niej udział: pełnomocnik rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim prof. Zbigniew Rau, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko, trener kobiecej kadry narodowej Rosji w łyżwiarstwie szybkim Paweł Abratkiewicz oraz adiunkci w Instytucie Turystyki i Rozwoju Gospodarczego dr Blanka Gosik i dr Waldemar Cudny.

Studenci będą mogli wybrać specjalność menadżera sportu i rekreacji już od roku akademickiego 2017/2018.

Szczegóły na stronie internetowej: www.filia.uni.lodz.pl 

Źródło: Urząd Miasta