Informacje z ZUS o rozliczeniu składek

420

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę informacji do aktywnych płatników składek posiadających zadłużenie w ZUS. W całym kraju ZUS roześle ponad 580 tys. informacji do dłużników. W pierwszej kolejności wyślemy informację do płatników opłacających składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

W pierwszej kolejności wyślemy informację do płatników opłacających składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, których pierwsze wpłaty w nowym systemie rozliczyły się na najstarsze zaległości – jest to dla płatników ważna informacja, gdyż ma wpływ na prawo do świadczeń z tego ubezpieczenia.

Kolejna grupa to płatnicy opłacający składki na własne ubezpieczenie, których wpłaty również zostały rozliczone na zaległości.

Celem wysyłki jest powiadomienie jakie wpłaty zostały zapłacone na indywidualne numery składkowe NRS i w jaki sposób zostały podzielone , rozliczone i jaka jest obecnie zaległość.

Jest to ważne gdyż płatnicy muszą mieć świadomość, że nie tylko zmienił się sposób opłacania składek, ale również sposób ich rozliczania – na najstarsze zaległości.

Wysyłka korespondencji zakończy się z końcem maja. Płatnicy będą otrzymywali w listach bieżącą informację o rozliczeniach, które zostały zaksięgowane do dnia wysyłki korespondencji.

Kolejne grupy płatników, do których będą wysyłane informacje o rozliczeniu składek będą ustalane po zakończeniu wysyłki do płatników z zadłużeniem. Najprawdopodobniej jako drudzy korespondencje otrzymają klienci z nadpłatą.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego