Walka ze smogiem. Możesz uzyskać dotację na wymianę starego pieca

549

Do 15 kwietnia można złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła. W ramach programu dotacja może zostać udzielona w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Trwa trzeci i ostatni nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę starych pieców na nowe ekologiczne źródła ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na lata 2017-2018. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O dotację mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy. W ramach programu dofinansowania zostaną udzielone na wymianę starych pieców  i zastąpienie ich: kotłownią  gazową, kotłownią olejową, podłączeniem do sieci cieplnej, ogrzewaniem elektrycznym, kotłownią na biomasę, kotłownią węglową czy odnawialnym źródłem energii (pompa ciepła).

Wzór wniosku można pobrać TUTAJ. Wypełnione dokumenty należy złożyć do 15 kwietnia br. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (budynek A, parter).

Wymiana pieców na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania to jeden z projektów realizowanych w Tomaszowie Mazowieckim w ramach walki ze smogiem. W dwóch poprzednich etapach do Urzędu Miasta wpłynęło 408 wniosków o dofinansowanie. Magistrat zawarł już 139 umów, a kolejne są sukcesywnie podpisywane. Największym zainteresowaniem cieszą się dotacje na wymianę starych pieców i zastąpienie ich kotłownią  gazową.

Masz pytania?

Szczegółowe informacje zostały zawarte w regulaminie. Można je również uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (budynek A, II piętro, pokój nr 46, tel. 44 724 23 11 wew. 252, 262).

Pliki do pobrania

Źródło: Urząd Miasta