Ceramika Paradyż wyróżniona w raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

432

12 kwietnia br. odbyła premiera najnowszego raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Jego autorzy wyróżnili ponad tysiąc przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednym z nich jest ekologiczne działanie Ceramiki Paradyż – innowacyjny model odzyskiwania ciepła. Jest to pierwsze wyróżnienie firmy w raporcie FOB-u.

 Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku, wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Na blisko 200 stronach tegorocznej publikacji znalazły się opisy 1190 dobrych praktyk – 639 nowych i 551 długoletnich – to odpowiednio o 39% i 32% więcej praktyk niż w ubiegłorocznej edycji raportu. Wzrost liczby praktyk odzwierciedla rosnącą świadomość roli i znaczenia rozwiązań CSR.
W tegorocznej edycji raportu autorzy zwracali uwagę na zwiększoną liczbę zgłoszeń w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym i ochrony środowiska. Ten trend potwierdza m.in. wyróżnione działanie Ceramiki Paradyż.

Dobra praktyka zgłoszona do raportu przez Ceramikę Paradyż polega na stworzeniu innowacyjnego systemu odzysku ciepła. W 4 zakładach produkcyjnych firma korzysta z instalacji wykorzystujących ciepło odpadowe pochodzące z wypału płytek w piecach do zasilania innych urządzeń produkujących ciepło takich jak suszarnie rozpyłowe czy suszarnie pionowe. Dzięki temu rozwiązaniu zużycie gazu jest niższe o kilkanaście % w skali roku. W firmie stworzono także instalację odzysku energii ze sprężarek powietrza co pozwoliło pokryć całkowite zapotrzebowanie na energię zużywaną do CO i ciepłej wody użytkowej dla budynku socjalnego i laboratorium. System całkowicie wyeliminował pracę kotła grzewczego, co przyczyniło się do zmniejszenia zużycia gazu ziemnego i ograniczenia emisji spalin do atmosfery.

„Zdobyte wyróżnienie to dla nas ogromny powód do dumy, szczególnie że w regionie łódzkim trafiło ono tylko do firm, w tym po że po raz pierwszy do przedsiębiorstwa z branży ceramicznej. Rola lidera zobowiązuje i jesteśmy dumni, że otwieramy pod tym względem nowy rozdział w myśleniu o odpowiedzialnym biznesie w naszej branży i regionie – mówi Teresa Aldea, Specjalistka ds. CSR Ceramiki Paradyż.

Premiera Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” odbyła się podczas 7. Targów CSR 12 kwietnia na stadionie PGE Narodowym. Publikacja dostępna jest wersji online, a tegoroczne praktyki dołączono do przeglądarki praktyk ze wszystkich 16 lat, dostępnej na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.