Szefie, czy masz PUE ZUS?

680

Jeśli jesteś wśród 4 tys. płatników w województwie, którzy powinni obowiązkowo założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS i jeszcze tego nie zrobiłeś, to z tym nie zwlekaj i zrób to jak najszybciej. Zatrudniając powyżej 5 pracowników, obowiązkowo musisz mieć profil na PUE. Jeśli masz mniejszą firmę, po prostu warto mieć PUE.

 W województwie łódzkim na 20 tys. płatników z obowiązkiem posiadania PUE, profil posiada już 16 tys. przedsiębiorców. Jednak 20 % z tych, na których ciąży obowiązek założenia profilu na Platformie, jeszcze nie założyło konta. W kontekście wprowadzania elektronicznych zwolnień lekarskich, posiadanie przez pracodawcę profilu na PUE jest bardzo istotne. Zdają sobie z tego sprawę nawet mniejsi przedsiębiorcy zatrudniający do 5 pracowników oraz samozatrudnieni, którzy nie muszą zakładać konta na PUE, ale z uwagi na wygodę je mają. Takich przedsiębiorców w Łódzkiem jest już ponad 51 tys. Ogółem w województwie profile na PUE założonych ma 67,5 tys. przedsiębiorców, co stanowi 43 % wszystkich zarejestrowanych płatników w województwie.

 Obecnie lekarze mogą wystawiać zarówno papierowe jak i elektroniczne zwolnienia. Od 1 grudnia 2018 r. natomiast lekarz wystawi już tylko elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-zla). Zaświadczenia w formie elektronicznej są przekazywane on-line tylko temu pracodawcy, który ma swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli pracodawca pacjenta nie ma profilu na PUE ZUS, lekarz wręcza pacjentowi wydruk zwolnienia, a pracownik musi je dostarczyć do swojego szefa.

Pracodawcy, którzy rozliczają składki za więcej niż 5 ubezpieczonych mają  obowiązek posiadać profil na PUE. Mniejsi płatnicy również mogą z tego profilu korzystać, aby ułatwić pracę sobie, lekarzowi, a także powrót do zdrowia swojemu pracownikowi.

Korzyści dla pracodawców

Jeśli pracodawca ma bezpłatny profil na PUE, otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu pracownikowi e-ZLA, a także samo zwolnienie. Na PUE jest wydzielone specjalne miejsce, w którym są widoczne elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika. Istotne jest również to, że pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę zwolnienia swojego pracownika, a także przekazać odpowiednie zaświadczenia, np. ZUS Z-3.

 Wygodnie dla pacjenta

Pacjent, zatrudniony u pracodawcy posiadającego profil na PUE ZUS,  któremu lekarz wystawi e-ZLA nie jest związany  terminem  siedmiu dni na dostarczenie zwolnienia. Nie dotyczą go  w związku
z tym  ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego, czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego