WYBORY 2018 – przewóz dla osób starszych i niepełnosprawnych

751

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018r. wyborami samorządowymi, w dniu wyborów będzie możliwość dowiezienia osób niepełnosprawnych i starszych do lokali obwodowych komisji wyborczych samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu wyborów w godzinach od 700 do 2100
w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim pod numerem telefonu 44 724 25 82.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, a także pozostałe informacje wyborcze dostępne
są na stronie BIP Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim www.bip.tomaszow.miasta.pl w zakładce Wybory Samorządowe 2018.