Przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej 1002 w SP Nr 12

685

Autor: SP nr 12 im. Jana Pawła II

W dniu 20 października odbyło się w SP Nr 12 spotkanie uczniów z przedstawicielami Jednostki organizacyjnej Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Jest ona kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego „Strzelec”, którego Komendantem Głównym był Józef Piłsudski.

Podczas spotkania strzelcy udzielili krótkiej informacji o funkcjonowaniu swojej jednostki. Przedstawili cel działalności, m.in. pracy na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania, nabycie praktycznych umiejętności w zakresie ratownictwa czy udzielania pierwszej pomocy. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta z wielkim zainteresowaniem słuchali relacji swoich starszych kolegów