Wystawa Żołnierzy Wyklętych

286

Uczniowie klasy 7A, ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków pod opieką p. Agnieszki Sawickiej, wzięli udział w prelekcji połączonej ze zwiedzaniem wystawy poświęconej Żołnierzom Niezłomnym. Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej IPN Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz pana Andrzeja Popłońskiego, dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. Wystawę pt. „Ostatni leśni”. Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948-1953”. można obejrzeć w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz.

Uczniowie w czasie krótkiego wykładu p. A. Popłońskiego dowiedzieli się, że „Żołnierze Wyklęci” –to – ruch  partyzancki, który po zakończeniu II wojny światowej podjął walkę z narzuconymi Polakom  przez ZSRR  rządami komunistycznymi. Młodzi Polacy, głównie członkowie oddziałów partyzanckich z AK,  dążyli do pełnej niezależności naszego kraju, do jego pełnego wyzwolenia. Choć wojna oficjalnie się zakończyła, to żołnierze ciągle ukrywali się w lasach i przelewali krew, by mieć wolną Ojczyznę, taką  jaką możemy cieszyć się dziś. Dzięki p. A. Popłońskiemu i zebranym na wystawie fotografiom i dokumentom, młodzież dowiedziała się jak tragiczna była historia młodych ludzi, którym za ich patriotyzm, władza komunistyczna odpłaciła rozstrzeliwaniem, skazywaniem na wieloletnie wiezienia i katowaniem.