„Analizy Mony Lisy”

622

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

We wtorek, 15 stycznia 2019 r., uczniowie naszej szkoły z klas technicznych (kl. I Ta i b, kl. III Tc) i branżowych (kl. II BSa) uczestniczyli w wycieczce programowej do Muzeum MS2 oraz Teatru Wielkiego w Łodzi. Młodzież wzięła udział w warsztatach „Analizy Mony Lisy”  poświęconych analizie działa sztuki, podczas których, pod okiem przewodnika wystawy, pogłębiali wiadomości na temat malarstwa nowoczesnego („Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI w.”), doskonalili umiejętności analizy dzieła m.in. na podstawie malarstwa Kazimierza Malewicza, Włodzimierza Pawlaka.  Podsumowaniem wycieczki była wizyta w Teatrze Wielkim. W czasie przedstawienia
My Fair Lady” uczniowie  poznawali  tajniki pracy aktora, fascynujący świat sceny, a także elementy języka teatru.

Organizatorzy: Iwona Krzciuk, Barbara Karasińska