Roczna narada podsumowująca działania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim

601

Autor: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy za rok 2018. Podsumowano działania ratowniczo – gaśnicze prowadzone na terenie powiatu, jak również działania z zakresu czynności kontrolno – rozpoznawczych oraz z zakresu prewencji społecznej.

W 2018 r. Komenda powiatowa PSP odnotowała na terenie powiatu 1554 zdarzenia, w likwidacji których uczestniczyli Strażacy Państwowej  i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wśród tych zdarzeń znaczącą cześć stanowiły miejscowe zagrożenia, których było 1091, dalej pożary, których odnotowano 408 oraz 55 alarmów fałszywych.

W podsumowaniu udział wzięli Poseł na Sejm RP Robert Telus, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej St. Bryg. Jarosława Wlazłowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Wacława Bąk, Członek Zarządu Powiatu Elżbieta Łojszczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kuchta przedstawiciele jednostek powiatowych i miejskich, służb mundurowych, Wójtowie Gmin Powiatu Tomaszowskiego, TCZ.