Pożegnania elewów kończących trzymiesięczne szkolenie przygotowawcze.

670

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

W piątek, 5 kwietnia odbyła się uroczystość pożegnania elewów kończących trzymiesięczne szkolenie przygotowawcze.

Na początku 3 miesięcznego szkolenia żołnierze zapoznawali się z podstawami regulaminów i musztry. Uczestniczyli w zajęciach z taktyki ogólnej i w szkoleniu strzeleckim. Kształtowano w nich nawyki bezpiecznego posługiwania się bronią i doskonalono umiejętności w prowadzeniu ognia. Nie zabrakło zajęć ze szkolenia medycznego i udzielania pierwszej pomoc. W celu podniesienia tężyzny fizycznej oprócz codziennych zapraw odbywały się zajęcia z wf. 23 lutego złożyli przysięgę wojskową. W drugiej części szkolenia mieli zajęcia zgodne z programem kształcenia specjalistycznego dla poszczególnych specjalności: wojska aeromobilne, celowniczy km oraz celowniczy RPG. 6 marca 2019r uczestniczyli w poligonie ogniowym w CSWL Drawsko. Kontynuowano szkolenie z regulaminów, musztry, taktyki oraz szkolenia ogniowego z amunicją ostrą czy też przy użyciu SST Śnieżnik. Intensywne szkolenie szybko minęło – 5 kwietnia na placu apelowym odbyło się uroczyste pożegnanie, w którym uczestniczyła cała kadra kompanii szkoleniowej, dowódca 7bkpow ppłk Piotr Wrona oraz dowódca 25 BKPow płk Adam Marczak. Zbiórka była również okazją do uhonorowania wyróżniających się elewów. Dowódca 25 BKPow zwracając się do szeregowych elewów podziękował im za służbę i trud włożony w proces szkolenia. Pułkownik podkreślił, że już w niedalekiej przyszłości część z nich będzie miała okazję rozpocząć służbę jako żołnierze zawodowi w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Uroczystość zakończyła ostatnia wspólna defilada pododdziałów. Na początku maja rozpocznie się kolejny turnus służby przygotowawczej, podczas którego planowane jest rozpoczęcie szkolenia przez kolejną grupę ochotników.