Komunikat po Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia RTS Widzew Łódź

353

Autor: www.widzew.com

07 czerwca wznowiono obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Reaktywacji Tradycji Sportowych Widzew Łódź z dnia 31 maja.

Obrady koncentrowały się przede wszystkim na sprawach dotyczących Widzew Łódź SA, w tym ustaleniach personalnych.

Na początku obrad do Rady Nadzorczej Widzew Łódź SA zarekomendowany został przez Pana Remigiusza Brzezińskiego Pan Rafał Stępień, współwłaściciel Zakładu Ceramiki Budowlanej „Owczary”, do którego należy marka TERMOton. Jest to drugi – obok firmy Murapol SA, której przedstawiciel jest już obecny w organie nadzoru spółki – największy sponsor naszego klubu piłkarskiego. Uzasadnieniem dla dokonanej rekomendacji jest dążenie do zapewnienia biznesowej transparentności procesów aktualnie zachodzących w Widzew Łódź SA oraz zacieśnienie dotychczasowej współpracy, a także docenienie jej trwałości i znaczącego wkładu finansowego sponsora w odbudowę klubu na przestrzeni lat. Następnie Pan Remigiusz Brzeziński złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Widzew Łódź SA z dniem 7 czerwca 2019 roku.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź z siedzibą w Łodzi potwierdza, że Stowarzyszenie nie poleciło w jakiejkolwiek formie, ani w formie uchwały, ani w formie nieformalnej prośby większości członków Stowarzyszenia, ani w formie decyzji Zarządu – członkom Rady Nadzorczej Widzew Łódź Spółka Akcyjna, delegowanym ze Stowarzyszenia, przekazania Zarządowi Widzew Łódź Spółka Akcyjna nakazu powstrzymania się przez Zarząd spółki z zawieraniem zobowiązań w postaci wszelkich długoterminowych umów do dnia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 31 maja 2019 roku.

Na przyszły tydzień zaplanowane zostało zebranie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które podejmie także decyzje personalne dotyczące składu Zarządu i Rady Nadzorczej Widzew Łódź SA. Informacje w tym zakresie będą komunikowane niezwłocznie.

W związku z zakończeniem w piątek 7 czerwca 2019 roku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w dotychczasową pracę na rzecz klubu. Jednocześnie, Zarząd Stowarzyszenia prosi również wszystkie środowiska o konstruktywny dialog, aby przygotowania do rozgrywek przeprowadzić w spokoju i żeby do rozpoczynającego się niebawem sezonu przystąpić z pokorą i siłami, które poprowadzą nasz klub do upragnionych zwycięstw.

Zarząd Stowarzyszenia Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź