Remont przejazdu kolejowego Tomaszów – Wąwał Zmiany w rozkładzie MZK

809

Autor: Urząd Miasta

W związku z zamknięciem przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Wąwalskiej, w poniedziałek 23 września br. o godz. 8.30 nastąpią zmiany  w rozkładach jazdy autobusów. Planowany koniec robót nastąpi 24 września 2019 r. o godz. 20.00.  

MZK informuje o zmianach rozkładowych na czas zamknięcia przejazdu ulicą Wąwalską. Autobusy linii 37 i 38 zmienią trasy i czasy rozkładowe, drobne korekty dla linii 3, 8 i 12.  Część kursów linii nr 38 do (z) Brzustowa odbędzie się jako linia nr 36. Przed podróżą liniami nr 37 i 38 w podanych terminach prośba o zapoznanie się z faktyczną „objazdową” trasą, godziną danego kursu . Obowiązują objazdy związane z remontem ulicy Jana na Ludwikowie – osobny komunikat.

Od godz.: 8:30 w poniedziałek do godz.: 20:00 we wtorek kursy do i z Wąwału odbywają się wg objazdowego rozkładu jazdy z przejazdem do Wąwału od ulicy Modrzewskiego.

Uwaga na termin obowiązywania objazdów:

– w poniedziałek zmiany od godz.: 8:30 do kursów po godzinie 22:00,

–  we wtorek zmiana już od najwcześniejszych kursów do godz.: 20:00.  

Opis zmian rozkładowych dla linii:

nr 3 z pl. Kościuszki godz.: 7:43 kurs przedłużony do Wąwału, odjazd z Wąwału godz.: 8:07, 13:09 do Mostowej,

nr 8 z ZBiEDiM godz.: 22:13 – kurs przedłużony do Wąwału, 

nr 12 – w Wąwału  w dniu 23 IX godz.: 21:11 do FM Logistic,

nr 37 – wg tymczasowego rozkładu jazdy wykonuje kursy w kierunku Ciebłowic bez przejazdów do (z) Wąwału. Uwaga w dniu 24 IX –  zawieszone zostaną kursy linii 37 z Mościckiego godz.: 5:40 do Ciebłowic I i kurs z Ciebłowic I godz.: 5:55. Ponadto zmiany dot. kursów:

– z Ciebłowic II godz.: 7:13 opóźnia się na godz.: 7:18 – dot. tylko 24 IX,

– zmiany dotyczące dnia 23 i 24 września: 

– z Ciebłowic Małych godz.:  8:22 opóźniony  na godz.: 8:28,

–  z pl. Kościuszki godz.: 11:48  przyspiesza się na godz.: 11:43,

– z pl. Kościuszki godz.:  10:45, 17:44 – kursy zawieszone – odbywają  się kursy linii nr 38 do Wąwału,  opóźnia się kursy z pl. Kościuszki z godz.:  14:38 na 14:40 i 22:33 na 22:35,

–  nr 38 – część kursów wykona po stałej trasie do Wąwału, część specjalnym przejazdem  na trasie: Wąwał – Ludwików-Białobrzegi dla obu kierunków, część kursów z racji braku przejazdu przez Wąwał wykonywanych będzie jako linia nr 36,

-kurs linii 38  w dniu 24 IX –  z Brzustowa  godz.: 7:00 zawieszony – odbędzie się kurs linii nr 36 o godz.: 7:05 z Brzustowa do pl. Kościuszki,  

w dniach 23 i 24 IX zawieszone kursy:

– z Brzustowa godz.: 15:38 – odbędzie się kurs linii nr 36 godz.: 15:44 z Brzustowa do pl. Kościuszki,     

– z pl. Kościuszki godz.: 15:52 – odbędzie się kurs linii nr 36 godz.: 15:55 do Brzustowa, 

– kursy linii nr 38 w relacji do (z) Wąwału opisane poniżej    

Obsługa komunikacyjna m. Wąwał obowiązujący na czas zamknięcia ulicy Wąwalskiej:

Odjazdy z Wąwału linia Nr:

38 kierunek: Plac Kościuszki-Arkady

godz.: 4:57x,z,   6:06x,   6:58 S,x,   11:02,   12:15,   14:27,   15:15,   18:04

 x – kurs wykonywany tylko 24 IX

z- kurs do św. Antoniego dalej jako linia nr 8 do ZBiEDiM,

S- kurs z przejazdem  przez Ludwików do Białobrzeg, pasażerowie zainteresowani dojazdem do centrum na przystanku Niebieskie Źródła przesiadka do autobusu linii nr 8 – odjazd godz.: 7:07 – kurs wykonywany tylko 24 IX,  

3 kierunek: Plac Kościuszki Arkady

godz.:   8:07x,  13:09 do Mostowej,

x – kurs wykonywany tylko 24 IX

12 kierunek: FM Logistic (Starzyce)

godz.: 21:11  (kurs z Wąwału tylko 23 IX)

Poniżej odjazdy autobusów z miasta w kierunku Wąwału:

– linia nr 38 – przystanek Mościckiego – Urząd Gminy – godz.: 5:50x, 10:45, 17:44 do Wąwału,

– linii nr 3 z pl. Kościuszki – godz.: 7:45 (kończy kurs na Wąwale,  tylko 24 IX),

–  linia nr 8 z ZBiEDiM – godz.: 22:13 (kończy kurs na Wąwale tylko 23 IX),

x – kurs wykonywany tylko 24 IX

Ponadto na trasie Białobrzegi – Ludwików – Wąwał odbędą się kursy linii nr 38 godz.:

– 11:58, 12:50, 14:12, 15:00.

Tradycyjnie po trasie przejazdu obowiązują wszystkie przystanki. Dla objazdowych kursów linii nr 38 przypomina się o przystanku Modrzewskiego – rezerwat, z którego wykonywane są przejazdy do Wąwału o godz.:  12:08, 13:00, 14:22, 15:10.