Uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 7 batalionu

389

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

W życiu każdego żołnierza jest czas szczególny, czas powitania, czas rozstania połączony z pożegnaniem.(…) 30 września o godz. 12.00 rozpoczęła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej. Dotychczasowy dowódca podpułkownik Piotr Wrona przekazał dowodzenie batalionem nowemu dowódcy majorowi Maciejowi Bańkowskiemu. W swoim przemówieniu ppłk podziękował żołnierzom 7bkpow i pracownikom RON za codzienny trud, poświęcenie, za profesjonalizm działania, do nowego  dowódcy skierował słowa śp. gen. broni Tadeusza Buka „Siódemkę mam w sercu” to drogowskaz w dalszej służbie dla chwały 7batalionu kawalerii powietrznej.

Uroczystość odbyła się w obecności Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej gen bryg. Adama MARCZAKA,  pierwszego dowódcy 25 BKPow  gen. dyw. w stanie spoczynku Jana Kempary, byłych dowódców 7 Pułku Ułanów Lubelskich oraz 7bkpow:  gen. dyw. w stanie spoczynku Ireneusza Bartniaka, płk Adama Greli, ppłk Piotra Gołosa, przedstawicieli władz samorządowych, dowódców, szefów jednostek i instytucji wojskowych, środowisk kombatanckich, oraz przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń  i organizacji pozarządowych Tomaszowa Mazowieckiego. Uroczystość rozpoczęto złożeniem meldunku Dowódcy 25BKPow przez dowódcę uroczystości mjr. Marcina Michalskiego o gotowości pododdziałów do Uroczystego Apelu. Następnie podniesiono na maszt flagę państwową oraz odśpiewano Hymn Państwowy. Po krótkich przemówieniach gen. bryg. Adam Marczak, Decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie wyróżnienia honorową bronią białą oraz Decyzją Kapituły 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich odnośnie przyznania Odznak Pamiątkowych, wręczył ppłk. Piotrowi Wronie – Kordzika Honorowego Sił Zbrojnych RP z Orłem Wojsk Lądowych. Generał podziękował za trud i zaangażowanie zdającemu obowiązki, życząc nowemu dowódcy 7bkpow mjr. Maciejowi Bańkowskiemu sukcesów w realizacji zawodowych i osobistych zamierzeń. Po odczytaniu Rozkazu o Zmianie na Stanowisku Dowódcy Jednostki Wojskowej odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru 7 batalionu kawalerii powietrznej oraz złożenie meldunku o zdaniu i objęciu obowiązków dowódcy 7 batalionu. Po okolicznościowych wystąpieniach, przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Radomia nastąpiła defilada pododdziałów.

1 października Dowódca 7bkpow został awansowany na kolejny stopień wojskowy. Panu ppłk. Maciejowi Bańkowskiemu serdecznie gratulujemy.