XXV Ogólnopolski Konkurs „O Literacki Laur Arbuza”

785

Autor: II LO im. Stefana Żeromskiego

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza do wzięcia udziału w XXV Ogólnopolskim Konkursie „O Literacki Laur Arbuza”.

Prosimy uczniów o nadsyłanie własnych tekstów literackich (w 5 egzemplarzach; czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,15):

– o dowolnej tematyce,

– niepublikowanych wcześniej,

– liczących nie więcej niż 5 stron prozy lub 3 wiersze,

– podpisanych pseudonimem (umieszczonym w lewym górnym rogu kartki).

Prace należy również dostarczyć na płycie CD opatrzonej pseudonimem autora.

Do tekstów prosimy dołączyć w małej zaklejonej kopercie (opatrzonej pseudonimem) kartę zgłoszeniową zawierającą dane osobowe i zgodę na przetwarzanie danych.

Prace przyjmujemy do 15 października br. pod adresem:

II LO im. Stefana Żeromskiego, ul. Jałowcowa 10, 97-200 Tomaszów Maz.

Prace będzie oceniać pozaszkolna, profesjonalna komisja.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu Święta Patrona Szkoły 29 listopada br.

Wyróżnione prace zostaną wydrukowane, autorzy otrzymają nagrody.

XXV Ogólnopolski Konkurs „O Literacki Laur Arbuza” patronatem objęli: