Zapraszamy do ZSP Nr 1

598

Święto Edukacji Narodowej, Święto Patrona, Ślubowanie klas I

11 październik 2019r.

1. Rozpoczęcie uroczystości godzina 11.30 na hali gimnastycznej.

2. Wychowawcy klas starszych siedzą ze swoimi klasami na trybunach. Proszę o godną postawę podczas śpiewu hymnu i panującą ciszę podczas uroczystości.

3. Wychowawcy klas pierwszych siedzą  na parkiecie przy swoich klasach.  

4. Przypominam o stroju galowym.

5. Lekcje w tym dniu są skrócone i kończą się po 6 godzinie lekcyjnej zgodnie z harmonogramem:

1. lekcja 1 –  7.45 – 8.15
2. lekcja 2 –  8.20 – 8.50
3. lekcja 3 –  8.55 – 9.25
4. lekcja 4 –  9.35 – 10.05
5. lekcja 5 –  10.10 – 10.40
6. lekcja 6 –  10.45 – 11.15
akademia – 11.30

6.    Po uroczystości młodzież idzie do domu.