Dodatkowe środki dla Domów Pomocy Społecznej

636

Autor: Starostwo Powiatowe

W dniu dzisiejszym podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Starostwie Powiatowym, Starosta Mariusz Węgrzynowski poinformował o pozyskanych dodatkowych środkach finansowych dla Domów Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz., przeznaczonych do realizacji w bieżącym roku.

Na podstawie umów zawartych z Wojewodą Łódzkim pozyskane środki przeznaczone będą na doposażenie DPS Nr 1 i Nr 2 w Tomaszowie Maz.

W ramach wsparcia wyremontowana zostanie świetlica i pomalowane zostaną pokoje w DPS Nr 1 oraz przeprowadzony zostanie remont łazienki wraz z wymianą armatur, a także  malowanie pokoi w DPS nr 2.

Kwota pozyskana to 272 100 zł (80%), pozostałe środki – 68 025 zł pochodzą z budżetu powiatu tomaszowskiego. Łączna wartość dofinansowania wynosi 340 125 zł.

Dodatkowo Wojewoda Łódzki przeznaczył jednorazową dotację na bieżącą działalność tomaszowskich placówek w wysokości 87 514 zł.

Ponadto od 01.10.2019 r. zwiększona została stawka na utrzymanie jednego mieszkańca DPS o kwotę 213 zł. miesięcznie, co daje wzrost wartości o 30 033 zł. na podopiecznych DPS do końca 2019 roku.

Łącznie dla Domów Pomocy Społecznej pozyskano nowych środków finansowych na poziomie 457 672 zł.

W konferencji udział wzięli: Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski, Członkowie Zarządu Powiatu: Elżbieta Łojszczyk, Marek Kubiak i Michał Czechowicz, Anna Pawlak – Dyrektor DPS Nr 1 i Małgorzata Bugajska – Dyrektor DPS Nr 2. Gościnnie w konferencji uczestniczył Minister Antoni Macierewicz. Serdecznie dziękujemy lokalnym mediom za udział.

Mamy nadzieję, że dodatkowe środki finansowe przyczynią się do poprawy jakości usług, potrzeb i warunków świadczonych na rzecz podopiecznych Domów Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.