Powstanie strategia rozwoju elektromobilności

615

Autor: Urząd Miasta

Tomaszów Mazowiecki otrzymał 50 000 złotych dofinansowania w formie dotacji na opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności”. W dokumencie określone zostaną działania mające na celu poprawę jakości powietrza na terenie miasta, w szczególności związane z czystym transportem.

Wniosek o dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentu strategicznego pn. Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy miasto Tomaszów Mazowiecki” złożony został 4 lutego br. w ramach programu priorytetowego „Gepard II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt opracowania strategii oszacowano na 73 800 złotych. Na realizację przedsięwzięcia Tomaszów otrzyma 50 000 złotych w formie dotacji. Umowa z NFOŚiGW dotycząca przekazania środków podpisana została 30 września.

Podstawowym celem opracowania „Strategii rozwoju elektromobilności dla gminy miasta Tomaszów Mazowiecki” jest polepszenie jakości powietrza poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz zmniejszenie hałasu. Będzie to możliwe m.in. dzięki wyeliminowaniu z ruchu drogowego pojazdów generujących ponadnormatywne emisje zanieczyszczeń i sukcesywne zastępowanie ich pojazdami niskoemisyjnymi i zeroemisyjnymi.

Strategia zakłada podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi elektromobilności w transporcie prywatnym i publicznym, w tym motywowanie społeczeństwa do zakupu aut niskoemisyjnych, a także do korzystania z alternatywnych środków transportu, w tym do używania transportu publicznego, pokonywanie tras niskoemisyjnymi, ekologicznymi autobusami i pozostawienia własnego  samochodu w garażu.