Kolorowe znaki- apel klas I-III

702

Autor: SP nr 14 im. Orła Białego

23 X 2019r. w odbył się kolejny apel młodszej grupy wiekowej. Nasze spotkanie rozpoczęło się od montażu słowno – muzycznego  „Kolorowe znaki” przygotowanego przez klasę IIIa. Następnie gromkimi brawami przywitaliśmy zaproszonych gości, którymi byli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Policjanci omówili zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Zwrócili również uwagę na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, a także na właściwe i roztropne posługiwanie się  telefonem. Nasi goście pokazali również uczniom jakie jest wyposażenie każdego funkcjonariusza przebywającego na służbie. Spotkanie było bardzo pouczające, a przekazana wiedza teoretyczna z pewnością znajdzie zastosowanie w praktyce. Liczna grupa uczniów zadeklarowała, że zostaną stróżami prawa. Nasi goście bardzo się uciszyli, że będą mieli swoich następców.