Krótki film o mojej szkole…

406

Autor: ZSP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie filmowym pod hasłem: Krótki film o mojej szkole…
Uczestnicy konkursu przygotowują film promujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim.

Najciekawszy film wybrany przez jury zostanie wykorzystany w materiałach promocyjnych naszej szkoły. Ponadto zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową. Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatorów w terminie do 14 lutego 2020 r.

Zapraszamy do zabawy!
Organizatorzy: I. Krzciuk, M. Kapała, R. Porczyk

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.
Regulamin konkursu