Bogusław Drozdowski upamiętniony

667

Autor: Urząd Miasta

Wyjątkowa uroczystość – związana z upamiętnieniem Bogusław Drozdowskiego, nauczyciela, trenera i propagatora łyżwiarstwa szybkiego w Tomaszowie Mazowieckim ‒ odbyła się 12 grudnia br. w Urzędzie Miasta. Połączono ją z oficjalnym nadaniem jego imienia rondu u zbiegu ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej.

Bogusław Drozdowski to postać dobrze znana w naszym mieście. Nie tylko w środowisku oświatowym i sportowym, ale również wielu innym tomaszowianom, którym zawsze służył pomocą jako radny miejski i społecznik. Jego zasługi docenili członkowie Rady Miejskiej ubiegłej kadencji, podejmując w marcu br. uchwałę o nadaniu imienia Bogusława Drozdowskiego nowo wybudowanemu  rondu u zbiegu ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Rondo znajduje się na drodze dojazdowej do Areny Lodowej z pierwszym w Polsce krytym torem łyżwiarskim, o jakim przez całe życie marzył pan Bogusław. Niestety nie doczekał jego otwarcia. Zmarł półtora roku wcześniej.

drozdowski otwarcie ronda2

W uroczystościach, jakie zorganizowano 12 grudnia dla upamiętnienia Bogusław Drozdowskiego, wzięła udział jego rodzina, przyjaciele, władze miasta i powiatu, radni, przedstawiciele Polskiego Związku łyżwiarstwa Szybkiego, byli uczniowie i wychowankowie – olimpijczycy i łyżwiarze, przedstawiciele środowiska oświatowego i sportowego, a także młodzież z tomaszowskich szkół

drozdowski przekazanie uchwały

Postać Bogusława Drozdowskiego i jego dokonania przypomniał Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, odczytując laudację na jego cześć. Następnie przekazał żonie pana Bogusława – Bogumile Drozdowskiej treść uchwały Rady Miejskiej o nadaniu jego imienia rondu przy Strzeleckiej i Mazowieckiej.

Był też czas na wspomnienia. W ciepłych słowach o swoim przyjacielu i nauczycielu wypowiadali się m.in. byli prezydenci Tomaszowa Mazowieckiego Tomasz Kumek i Rafał Zagozdon, a także Beata Stańczyk i Antoni Solarek. Głos zabrał również prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch.

drozdowski uroczystości w UM

W części artystycznej wystąpił zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 6 w składzie: Mateusz Siudziński, Jakub Gogol, Mikołaj Bednarek, Filip Palimąka, Mateusz Palimąka, Bartosz Kujawski oraz solistka Zofia Lagierska. Nie zabrakło też hymnu Areny Lodowej, który skomponowała Iwona Kmiecik

drozdowski odsłonięcie tablicy na rondzie

Po uroczystościach w Urzędzie Miasta jej uczestnicy przemieścili się na rondo przy Mazowieckiej i Strzeleckiej, gdzie odbyło się oficjalne nadanie imienia Bogusława Drozdowskiego.

Bogusław Drozdowski – twórca tomaszowskiego łyżwiarstwa

Bogusław Drozdowski urodził się 10 kwietnia 1935 roku w Pińsku na Polesiu. Przez 50 lat był nauczycielem wychowania fizycznego w tomaszowskich szkołach. W roku 1954 na zamarzniętym stawie starzyckim zorganizował pierwsze zawody łyżwiarskie. To były początki tej dyscypliny sportu w Tomaszowie.

Po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej nr 11. Zimą 1965 roku na szkolnym boisku stworzył dla uczniów lodowisko i zachęcał swoich wychowanków do udziału w treningach na łyżwach krótkich i panczenach. Latem 1967 roku wraz z KS „Pilica” współorganizował sekcję łyżwiarstwa szybkiego. W 1979 roku dzięki staraniom trenera Bogusława Drozdowskiego i dyrekcji ZWCH „Wistom” rozpoczęła się budowa sztucznie mrożonego toru łyżwiarskiego. Nowy obiekt został oddany do użytku w 1984 roku.  Bogusław Drozdowski kontynuował pracę wychowawczo-trenerską. Działał w Szkolnym Związku Sportowym i przez wiele lat organizował liczne zawody mistrzowskie, widowiska sportowe i imprezy rekreacyjne. Popularyzował sport i opublikował liczne artykuły na temat dydaktyki i metodyki treningu. Wychował wielu olimpijczyków i mistrzów Polski. Spod jego skrzydeł wyszli olimpijczycy: Jan Józwik, Stanisława Pietruszczak-Wąchała, Jaromir Radke oraz liczni mistrzowie Polski: Romuald Szufladowicz, Elżbieta Gałczyńska, Tadeusz Matuszewski, Andrzej Ogórek, Andrzej Józwik, Beata Brylska, Marek Szymański, Marek Łakomski, Aneta Ronek, Ewa Chachuła, a on sam wielokrotnie zwyciężał w plebiscytach na najlepszego trenera miasta i ówczesnego województwa piotrkowskiego. Wychowankowie p. Bogusława odnosili również sukcesy w lekkiej atletyce.

W kolejnych latach B. Drozdowski pracował w Zarządzie Miasta, został radnym miejskim i przewodniczącym Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. W roku 2009 zainicjował nadanie jednemu z rond imienia Tomaszowskich Olimpijczyków. W 2013  roku ‒ na wniosek Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego ‒ został uhonorowany przez Radę Miejską tytułem „Zasłużony dla Tomaszowa Mazowieckiego”. Wśród wielu jego nagród i wyróżnień wymienić można m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal im. J. Śniadeckiego, Złoty Medal PKOl czy nagrodę Fair Play.

Bogusław Drozdowski zmarł w nocy z 5 na 6 marca 2016 roku w wieku 81 lat. Pogrzeb odbył się 10 marca na cmentarzu przy ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim. W ostatniej drodze twórcy tomaszowskiego łyżwiarstwa towarzyszyli członkowie najbliższej rodziny, przyjaciele, znajomi, koledzy i koleżanki ze szkoły, z pracy i samorządowcy, z którymi przez lata pracował i współpracował. Stawili się też sławni i znani sportowcy, jego wychowankowie i przedstawiciele Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

W roku 2019 ‒ z inicjatywy Marcina Witko, prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego ‒ Rada Miejska w uznaniu zasług tego wspaniałego nauczyciela, trenera, samorządowca i społecznika, wychowawcy wielu pokoleń tomaszowskich sportowców, człowieka oddanego ideałom sportowym oraz przyjaciela wszystkich tomaszowian nadała rondu przy zbiegu ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej imię Bogusława Drozdowskiego.