Uczcili pamięć Powstania Styczniowego

260

Autor: Starostwo Powiatowe

22 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 delegacja władz Powiatu Tomaszowskiego uczciła kolejną rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego i pamięć o Bohaterach.

Delegacja złożyła wiązankę kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym pamięć uczestników Powstania Styczniowego, zlokalizowanym w Tomaszowie Maz. w parku przy zbiegu ulic I. Mościckiego i Browarna.

Powstanie styczniowe – ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, przeciwko Imperium Rosyjskiemu Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864[c], zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane.  

Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Powstanie przyczyniło się do korzystniejszego niż w dwóch pozostałych zaborach i w etnicznej Rosji uwłaszczenia chłopów, zarówno w Królestwie, jak i na ziemiach zabranych. (źródło: wikipedia.pl)