21 lutego – dzień bez dzwonków w SP 12

556

Autor: SP Nr 12 im. Jana Pawła II

W tym dniu będzie przeprowadzony eksperyment. Lekcje będzie rozpoczynał i kończył nauczyciel, a nie dźwięk dzwonka. Nasza szkoła w ten sposób chce walczyć z hałasem i niwelować intensywne emocje u dzieci, powodowane głośnym sygnałem.