Konkursy na dyrektorów szkół

529

Autor: UM

Zarządzeniem Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego z 25 lutego br. ogłoszone zostały konkursy na stanowisko dyrektora w placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto. Są to zespoły szkolno-przedszkolne nr 2, 3, 6 i 8 oraz Zespół Przedszkolny.

Oferty należy składać do 13 marca 2020 roku na adres: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16 lub bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim:

a) w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa zespołu) w Tomaszowie Mazowieckim”,
b) dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Szczegółowe informacje na temat wymagań konkursowych w załączniku.

Pliki do pobrania