Luty – Miesiąc Bezpiecznego Internetu w SP 12

192

Autor: SP Nr 12 im. Jana Pawła II

W dniach 11 luty – 28 luty w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się szereg działań związanych z Dniem Bezpiecznego Internetu 2020 pod hasłem „Działajmy razem.”

Koordynator szkolny wysłał do wszystkich nauczycieli zaproszenie do Zespołu DBI, na które odpowiedziało 5 pedagogów: Jolanta Fałek, Aleksandra Filip, Gabriela Pietrzak, Agnieszka Promińska, Daria Witulska. Po wspólnych naradach i rozmowach wybraliśmy najciekawsze pomysły do zrealizowania. Działaniami objęci zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12, jak również dzieci 6 letnie z Przedszkola „Tęczowa Akademia”, rodzice, wszyscy pedagodzy i pracownicy naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Wspólnie napisany plan pracy i scenariusz działań pozwolił na zrealizowanie wielu zagadnień dla dużej liczby odbiorców. Nawiązaliśmy współpracę z Policją i Biblioteką Miejską.

Głównym punktem naszych DBI był Turniej międzyklasowy, który wzbudził wielkie zainteresowanie wśród uczniów. Na ten dzień zaprosiliśmy przedstawiciela Policji, który zapoznał uczniów z zasadami i prawami, które bezpośrednio ich dotyczą: „Nieletni wobec prawa”. Uczniowie z klas 6 i 7 przygotowując się do Turnieju mieli dodatkowe zadanie do wykonania: nagranie krótkiego filmu – wywiadu na tematy związane z bezpiecznym Internetem. Filmy były nagrywane pod czujnym okiem wychowawców klas. Podczas, gdy przedstawiciele klas rozwiązywali poszczególne zadania turniejowe, wszyscy oglądali świetnie wykonane filmy, za które każda klasa otrzymała punkty. W Yury zasiadły panie Gabriela Pietrzak – nauczycielka informatyki, Jolanta Fałek – której pomysłem był turniej, starszy sierżant Policji Monika Czarnecka, Pani Dyrektor ZSP nr 2 Ewa Goździk-Szczepańska, z-ca dyrektora Mariusz Gońda oraz przedstawiciel uczniów – Filip Juda z klasy VIIIb. Uczennice z klasy 8 pod opieką pani Agnieszki Promińskiej na bieżąco zapisywały punkty zdobywane przez drużyny. Publiczność dopingowała swoich kandydatów brawami. Zadaniami do rozwiązania były: krótki test, rebusy, uzupełnianka i rozsypanka wyrazowa, odgadywanie symboli. Dla wszystkich zostały przewidziane dyplomy i nagrody: I nagroda – wybrany dzień bez kartkówek, pytań i pracy domowej, II nagroda – dzień bez prac domowych i pytań, III nagroda – dzień bez pytań dla klasy. Zanim ustalono nagrody przeprowadzony został krótki sondaż wśród uczniów, którzy sami określili, co jest dla nich najciekawszą wygraną.

Kolejnym działaniem wszystkich wychowawców były przeprowadzone lekcje wychowawcze – Dzień Bezpiecznego Internetu „Działajmy razem”. Uczniowie klas 4 – 8 mogli zdobyć celujące oceny w konkursie na najlepszy plakat „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem”. Zwycięskie pracy zostały wyeksponowane na sali gimnastycznej w czasie Turnieju a potem zostały przeniesione na gazetkę informatyczną. Uczniowie klas 8 wykonali w edytorze tekstu „Test wiedzy dla klas młodszych”.

Uczniowie klas I – III biorący udział w konkursie „Bezpieczny Internet” sprawdzili swoją wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w Internecie i zapoznali się z poradami dotyczącymi kulturalnego i bezpiecznego korzystania z sieci.

Dla najmłodszych, naszych przedszkolaków pani Aleksandra Filip przygotowała zajęcia z kodowania  „Bezpieczne zabawy w Internecie. Kodowanie  dla przedszkolaka”.

Udział uczniów klas młodszych w zajęciach, grach i zabawach dotyczących bezpieczeństwa w Internecie w Bibliotece Miejskiej było wspaniałym podsumowaniem DBI.

Dodatkowo dla uczniów przebywających w świetlicy pani Gabriela Pietrzak przygotowała ciekawe zajęcia w świetlicy dotyczące zagrożeń w Internecie.

Dla rodziców zostały przygotowane streszczone informacje – ulotki, które uczniowie i wychowawcy przekażą najbliższym i pochwalą się przed nimi zdobytą wiedzą  z różnych działań w ramach DBI.

Nasza szkoła została zarejestrowana na stronie www.dbi.pl, za co otrzyma również pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych. Przystąpiła również do konkursu  „Na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu 2020”, który pomoże w dalszej edukacji uczniów i rodziców.

Koordynator DBI – Jolanta Golczyk

Zespół DBI: Jolanta Fałek, Aleksandra Filip, Gabriela Pietrzak, Agnieszka Promińska, Daria Witulska

Dekoracja – litery: Ewa Krupa

Pomoc muzyczna: Wojciech Milczarek