Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

507

Autor: II Lo im. Stefana Żeromskiego

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto zostało ustanowione z inicjatywy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przez Sejm RP w 2011 roku. Pomysł ustanowienia święta w tym terminie wysunął prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka. Tego dnia w 1951 roku wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.

Włączając się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” uczestniczyliśmy w siedzibie Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w seansie filmu „Inka 1946”, poświęconego życiu Danuty Siedzikówny. Po filmie zostały złożone kwiaty pod tablicą poświęconą Witoldowi Pileckiemu.

W seansie uczestniczyły klasy I men (d), I hum (f) oraz I (i) pod opieką p. Zofii Kołodziejczyk, ks. Piotra Stępnia i p. Macieja Błaszczyka.