33 mln zł zwolnienia ze składek i 21 mln zł postojowego w łódzkim

444

33 mln zł – to kwota zwolnienia ze składek za marzec br., którą ZUS zatwierdził przedsiębiorcom z województwa łódzkiego. Zakład wypłacił też 21 mln zł postojowego dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

W województwie łódzkim zwolnieniem z opłacania składek za marzec objętych  zostało ponad 26 tys. płatników, na łączną kwotę ponad 33 mln zł  – informuje Monika Kiełczyńska, Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. W całym kraju to ponad 436 tysięcy płatników, za których państwo pokryje składki w wysokości blisko 591 mln złotych” – dodaje rzeczniczka.

Wnioski są rozpatrywane i będą sukcesywnie realizowane. Przedsiębiorcy otrzymają informację o zwolnieniu ze składek. Będzie ona widoczna na Platformie Usług Elektronicznych w najbliższych dniach.

„Uruchomiliśmy specjalny system do rozpatrywania wniosków o pomoc z tarczy. To ułatwi i przyśpieszy wypłatę świadczeń. Podobny system był już wykorzystywany przy rozpatrywaniu wniosków o przejście na emeryturę” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

ZUS na bieżąco rozpatruje również wnioski o świadczenie postojowe. W województwie łódzkim wypłacono w ramach tego świadczenia 21 mln zł. Postojowe otrzymało 10,5 tys. osób. Kolejna transza świadczenia dla uprawnionych z naszego województwa zostanie przekazana 7 i 8 maja. W całym kraju świadczenia postojowe w łącznej kwocie 374 mln zł.,  trafiły do prawie 200 tys. przedsiębiorców oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zwolnienie ze składek

Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych.  Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Wprowadzone zmiany w tarczy 2.0 przewidują również, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W ich przypadku zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej

w deklaracjach rozliczeniowych. – Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń – dodaje rzeczniczka.  Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę do 9 ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego