Rozwój Lokalny Tomaszowa Mazowieckiego. Tworzymy przyszłość miasta. Przyłącz się!

417

Autor: Urząd Miasta

Tomaszów Mazowiecki uczestniczy obecnie w II etapie konkursu w ramach programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. To, czy nasze miasto skorzysta z tych funduszy, zależy nie tylko od urzędników, którzy pracują nad przygotowaniem projektu, ale również od aktywności mieszkańców.

Program „Rozwój Lokalny” jest adresowany do małych i średnich miast i ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi się one borykają. Są to m.in. wdrażanie standardów dostępności, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki czy poprawa czystości powietrza.

Najbliższe miesiące to czas intensywnej pracy nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu, w szczególności „Planu rozwoju lokalnego” i komplementarnego z nim „Planu rozwoju instytucjonalnego”. Miasto musi odnieść się w nich m.in. do wymiaru gospodarczego, społecznego i środowiskowego.

Nad realizacją projektu czuwa specjalnie powołany do tego zespół, ale do współtworzenia ścieżki rozwoju naszego miasta zapraszamy wszystkich mieszkańców. Informacje na temat projektu będą ukazywały się na stronie internetowej www.rozwoj.tomaszow-maz.pl oraz na profilu facebookowym Rozwój Tomaszowa Mazowieckiego (https://www.facebook.com/rozwojlokalnytomaszowa/).

Im większą aktywnością wykażą się mieszkańcy, tym większe szanse będziemy mieli na zdobycie środków na rozwój naszej lokalnej społeczności. A jest o co walczyć, bo dofinansowanie na projekty rozwojowe (inwestycyjne i nieinwestycyjne) może sięgnąć nawet 10 mln euro. Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, z czego 60% można przeznaczyć na inwestycje, a 40% na tzw. działania miękkie.