Pozyskaliśmy kolejne pieniądze na zakup komputerów

421

Autor: Urząd Miasta

154 990 złotych ‒ to środki, jakie Tomaszów Mazowiecki otrzyma na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do zdalnego kształcenia w ramach konkursu grantowego pn. „Zdalna szkoła+”.  Zostanie on użyczony uczniom z rodzin wielodzietnych, by ułatwić im naukę online.

To już kolejne fundusze, które trafią do naszego miasta na wsparcie zdalnej edukacji. W pierwszej edycji projektu „Zdalna szkoła” na zakup 30 laptopów i ośmiu tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem pozyskaliśmy grant w wysokości 100 000 zł.

Tym razem za pozyskane środki planowany jest zakup 55 laptopów, które trafią do tomaszowskich szkół podstawowych, a za ich pośrednictwem do uczniów z rodzin wielodzietnych 3+. Po zakończeniu nauczania na odległość pozostaną na wyposażeniu placówek.

Dofinansowanie przyznane miastu na zakup laptopów pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wysokość grantu uzależniona była od liczby rodzin uprawniających do wsparcia na terenie danej gminy.