Nauczyciele nagrodzeni i odznaczeni z okazji Dnia Edukacji Narodowej

52

Autor: Urząd Miasta

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej:

1. Kamilla Madzio – dyrektor – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1

Nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty:

1. Piotr Chomentowski – dyrektor – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków
2. Jolanta Krajewska – nauczyciel – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków
3. Rafał Ślusarski – nauczyciel – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4

Odznaczeni: Srebrnym Krzyżem Zasługi:

1. Ewa Brzezińska – p.o. dyrektora – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę:

1. Izabela Chaber – nauczyciel – Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę:

1. Kamila Wójcik – nauczyciel – Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7

Serdecznie gratulujemy!