Wydarzenia kulturalne w listopadzie 2020 w Muzeum

453
Foto Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Autor: Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego

Wystawy czasowe

Do 31.12.2020 r.– „Jak to ze złotówką było? 95 lat reformy Władysława Grabskiego” –wystawa ze zbiorów Muzeum i prywatnych kolekcjonerów

Do 22.11.2020 r. – „Almanach Tomaszowa Mazowieckiego”– wystawa czasowa z okazji 190-lecia nadania praw miejskich

Od 02.10.2020 r. do 22.11.2020 r. –„Tomaszów w malarstwie”– wystawa ze zbiorów działu sztuki Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim

Od 27.11.2020 r. –„Źródła. Malarstwo. Martta Węg”