„Moja aktywność fizyczna w okresie nauczania zdalnego na zdjęciu”

119
Foto: I LO

Autor: I LO im. Jarosława Dąbrowskiego

Organizatorami konkursu jest Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego oraz Rada Rodziców, nauczyciele wychowania fizycznego: Monika Józwik-Borowczyk, Aldona Kapruziak, Marek Grabolus, Anna Pietrzyk przy współpracy Cezarego Seredyna.

Cele konkursu:
1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania aktywnością fizyczną.
2. Poszerzenie posiadanej przez uczniów wiedzy o różnych dyscyplinach sportowych.
3. Prezentowanie swoich możliwości sportowych.
4. Rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów.
5. Rozwijanie pasji związanej z fotografią.

Uczestnicy i regulamin konkursu:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego..
2. Praca prezentowana powinna być w postaci zdjęcia o formacie 15cm.x 21cm.
3. Zdjęcie powinno być opisane: imię, nazwisko, klasa.
4. Komisja konkursowa oceniać będzie prace pod względem pomysłowości i umiejętności sportowych.
5. Termin składania prac do 11.12.2020 w sekretariacie szkoły.

Nagrody:
1. Uczestnicy konkursu otrzymają cząstkową ocenę celującą.
2. Dla sześciu najlepszych prac zostały ufundowane nagrody.
3. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w szkole w okresie 16-17 grudnia 2020 r.

Powodzenia Liczymy na Wasza kreatywność.