„Podzielmy się miłością” – upominki dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2

474

Autor: Starostwo Powiatowe

Trwa akcja zorganizowana przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Grzegorza Schreibera, pod hasłem „Podzielmy się miłością”, podczas której podopieczni domów pomocy społecznej oraz kombatanci i weterani z terenu województwa łódzkiego są obdarowywani upominkami. Świąteczne upominki otrzyma blisko 2,5 tysiąca starszych osób.

We wtorek 22 grudnia 2020 r., na ręce dyrektor Małgorzaty Bugajskiej prezenty zostały wręczone mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

Upominki zostały przygotowane przez podmioty ekonomii społecznej z regionu łódzkiego, które najbardziej ucierpiały w czasie pandemii. Zlecając im wykonanie upominków, samorząd województwa łódzkiego wsparł je finansowo.

Akcję „Podzielmy się miłością” wspierają żołnierze 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.